Vyšetrovacie diagnostické metódy MRI, RTG a USG. Aký je medzi nimi rozdiel?

 

Medicína v súčasnosti ponúka množstvo zobrazovacích metód, ktoré lekárovi pomáhajú určiť správnu diagnózu a začať rýchlu a vhodnú liečbu. V rôznych lekárskych skratkách a výrazoch sa „laici“ často strácajú a preto Vám v dnešnom článku priblížime tri diagnostické metódy, ktoré sú dostupné klientom aj v našom zdravotníckom zariadení Tatry Medic Point.

 

Magnetická rezonancia – MRI

 

Magnetická rezonancia je moderná vyšetrovacia metóda poskytujúca detailné a veľmi presné zobrazovanie orgánov a tkanív ľudského tela. Táto metóda sa v zdravotníctve používa od roku 1980. Na vyšetrenie sa nevyužíva röntgenové žiarenie, ale sila magnetického poľa, vyšetrovacia metóda MRI je teda bez akýchkoľvek škodlivých efektov. Vyšetrenie nie je bolestivé a možno ho viac krát opakovať.

Na vyšetrenie MR Vás zvyčajne odporučí odborný lekár – špecialista (ortopéd, neurológ, reumatológ, traumatológ…) a vypíše Vám žiadanku na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti. Vyšetrenie zvyčajne trvá od 30-45 min.

Pred vstupom na vyšetrenie dostanete pokyn na vyzlečenie časti odevu, podľa charakteru vyšetrenia. V prezliekacej kabínke si odložíte aj všetky kovové predmety, elektronické prístroje, kreditné karty, hodinky, šperky okuliare, odoberateľné zubné protézy, načúvacie prístroje atď. Ženy môžu byť požiadané, aby sa pred vyšetrením odmaľovali, nakoľko niektoré kozmetické prípravky obsahujú drobné čiastočky kovu. Vo vyšetrovni si ľahnete na lôžko a radiologický asistent Vám na vyšetrovanú oblasť priloží tzv. cievku a zasunie Vás do magnetu. Počas vyšetrenia by ste mali ležať nehybne, keďže aj malý pohyb dokáže ovplyvniť kvalitu snímok. Pacient počas vyšetrenia počuje mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov.

Tatry Medic Point disponuje vlastným MRI prístrojom (E-SAOTE, S-scan), ktorý nám umožňuje vykonávať vyšetrenia pohybového aparátu: kĺbov, svalov, šliach, chrbtice, väzív…

Výhodou nášho MRI prístroja je tzv. „otvorená brána“, pacient nevchádza pri vyšetrení do tunela, čo umožňuje jednoduchý prístup k pacientovi a vyšetrenie je vhodné pre pacientov s klaustrofóbiou.

 

Výhody Nevýhody
Žiadna radiácia Dĺžka vyšetrenia (30-50 minút)
Veľmi kvalitné zobrazenie mäkkých tkanív Absolútnou kontraindikáciou je kardiostimulátor alebo kovové časti v tele
Trojrozmerné a prierezové zobrazenie vyšetrovaného orgánu/ časti tela Vyššia cena za vyšetrenie/ dlhšie čakacie lehoty

 

 

Röntgenové vyšetrenie – RTG

 

Je štandardná základná a najrozšírenejšia diagnostická metóda, ktorá zobrazuje tvrdé tkanivá (kosti). Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné.

Vyšetrenie je založené na vlastnostiach ionizačného žiarenia, ktoré preniká cez ľudské tkanivo. Ionizačné žiarenie poškodzuje všetky živé organizmy, najmä ich DNA. Organizmus vie eliminovať škodlivý účinok ionizujúceho žiarenia avšak RTG vyšetrenie nie je vhodné často opakovať. Táto vyšetrovacia metóda sa nesmie používať, ak je pacientka tehotná.

U nás, v Sport Medical Centre, disponujeme moderným mobilným RTG zariadením – C ramenom. Nami používaný typ RTG prístroja je plne digitalizovaný, jeho výhodou je nižšie radiačné zaťaženie pre pacienta aj pre obsluhu. V prípade bolestivých stavov, sa pacient nemusí nikam presúvať, vyšetrenie C – ramenom sa vykoná priamo v ambulancii – zákrokovej miestnosti na vyšetrovacom lôžku. Zosnímaný obraz je okamžite dostupný vyšetrujúcemu lekárovi pre rýchle stanovenie diagnózy.

 

Výhody Nevýhody
Rýchle, dostupné vyšetrenie radiačné zaťaženie pacienta
Výsledky vyšetrenia ihneď dostupné Horšie zobrazenie mäkkých tkanív
Kvalitné zobrazenie tvrdých tkanív Vyšetrenie nie je vhodné často opakovať
RTG vyšetrenie C ramenom- pacient sa nemusí v bolestivých stavoch presúvať na vyšetrenie, vykoná sa priamo na vyšetrovacom lôžku Nemožnosť vytvorenia 3D obrazov

 

Ultrasonografické vyšetrenie – USG

 

Ultrasonografia je moderná neinvazívna diagnostická metóda v medicíne, využívajúca fyzikálne vlastnosti ultrazvuku. Slúži najmä na zobrazovanie svalov a vnútorných orgánov.

Vyšetrenie trvá zvyčajne len niekoľko minút, je bezbolestné a nevyžaduje žiadnu prípravu– pacient si len odloží odev podľa pokynu lekára, aby boli vyšetrované orgány dostupné.

V ortopédii sa USG využíva na vyšetrenia kĺbov, svalov a šliach (Achillova šľacha). Po nanesení gélu na odhalenú časť postihnutého miesta, sú do tela vysielané ultrazvukové vlny USG sondou, ktorá zároveň slúži ako ich prijímač. Lekár na obrazovke ihneď vidí problematické postihnuté miesto a môže pacienta v danom okamihu informovať o zdravotnom probléme.

 

 

Výhody Nevýhody
Rýchle, dostupné vyšetrenie ultrazvuk sa nevyužíva na diagnostiku kostí, nakoľko kosťou nepreniká
Výsledky vyšetrenia ihneď dostupné  

Menej detailné zobrazenie ako MRI alebo RTG

žiadne radiačné zaťaženie Často nutné doplniť aj vyšetrenie inou zobrazovacou metódou
Kvalitné zobrazenie svalov, kĺbov a šliach