Röntgenové vyšetrenie

Mobilné RTG zariadenie s nižším radiačným zaťažením pre pacienta.

Moderné RTG zariadenie s C ramenom

RTG röntgenové vyšetrenie je štandardná a najrozšírenejšia neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva statický, ale aj dynamický obraz častí ľudského tela, najčastejšie tvrdých tkanív (kostí).

RTG žiarenie zaťažuje váš organizmus, pretože pri dopade žiarenia na tkanivo sa vytvára ionizačné žiarenie, ktoré poškodzuje všetky živé organizmy, najmä ich DNA.

Vaše telo vie eliminovať škodlivý účinok tohto ionizujúceho žiarenia a to vďaka svojej schopnosti obnovy buniek. Napriek tomu, nie je vhodné RTG vyšetrenie často opakovať.

Ak trpíte bolestivými stavmi, výhodou nášho zariadenia je, že sa nemusíte presúvať na iné pracovisko aby vám vykonali röntgen. Vyšetrenie bolestivej časti vášho tela vykonáme C ramenom priamo v našej ambulancii – v zákrokovej miestnosti na vyšetrovacom lôžku.

V TATRY MEDICAL POINT centre:

  • Pracujeme s moderným mobilným RTG zariadením – C ramenom s dvojicou monitorov na pojazdnej pracovnej stanici
  • Nami používaný typ RTG prístroja je plne digitalizovaný
  • Jeho výhodou je nižšie radiačné zaťaženie pre pacienta aj pre obsluhu

Ako sa objednať

Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky na tel. čísle +421 948 930 363.

V prípade, že vás na RTG vyšetrenie odosiela lekár Tatry Medic Point s.r.o.,  vyšetrenie vám bude urobená na počkanie a nie je nutné sa objednávať.

Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej webstránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho/aj s pomocou nášho ochotného personálu/ pred samotným vyšetrením.

Prosíme vás, aby ste na vyšetrenie prišli aspoň 10 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti. Akútne prípady vyšetrujeme prednostne.

Ako prebieha vyšetrenie

Vyšetrenie je rýchle a bezbolestné. Okrem odstránenia kovových a tvrdších predmetov na tele nie je potrebná žiadna špeciálna príprava na vyšetrenie.

Zosnímaný obraz je okamžite dostupný vyšetrujúcemu lekárovi pre rýchle stanovenie diagnózy.

RTG vyšetrenie sa nesmie vykonávať, ak je pacientka tehotná!

Vyšetrenie sa nesmie vykonávať aj v prípade, ak existuje podozrenie na možnú alergickú reakciu na kontrastnú látku v prípade, že je nutné túto látku aplikovať!

Cenník výkonov

Viac informácií získate na tel. č. +421 948 153 653.

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia