Terapia s ACP – Autológna Kondicionovaná Plazma

Na liečbu osteoartritídy a športových zranení

Terapia s ACP pomôže aj vám

Čo je terapia ACP?

Jedná sa o terapeutické vyuzitie derivátu vlastnej krvi v liečbe rôznych ochoreni pohybového systému.

ACP vzniká odberom cca 10ml krvi pacienta a následnou centrifugáciou, pričom dôjde k separácii červených a bielych krviniek od plazmy, ktorá obsahuje koncentrované krvné doštičky.

Takto ziskaný materiál obsahuje niekoĺkonásobne vačšie množstvo rôznych rastovýchch faktorov v porovnaní s rovnakým množstvom pacientovej krvi. Rastové faktory (PDGF AB a BB, IGF, EGF, VEGF, TGF Beta 1 a Beta 2) aktivujú kaskádu protizápalových a reparačných procesov v patologicky zmenených tkanivách.

Po akomkoľvek úraze telo vysiela do zranenej oblasti veľké množstvo rôznych buniek. Tento materiál obsahuje množstvo rastových faktorov, podnecuje a úrychľuje proces hojenia. Štúdie, ktoré boli vykonané na pacientoch po aplikácii ACP, potvrdzujú zosilnenú odozvu liečenia, ktorá je výsledkom väčšieho množstva rastových faktorov obsiahnutých v tomto koncentráte.

ACP sa môze použit‘ napr.:

 • ako podporná terapia pri nathnutí väzov a šliach
 • zápalov šliach a väzov
 • v počiatočných štádiách poškodení chrupavky

Táto metóda však nenahrádza operáciu samotnú. Môže však výrazne urýchlit‘ a zlepšiť hojivé procesy po operáciach. 

Ako prebieha proces liečenia?

Po odstráení krvnej plazmy v procese, ktorý je popísaný vyššie, sa získaná plazma aj s krvnými doštičkami instiluje do poškodeného tkaniva. Celý proces od odobrania krvi, centrifugácie a aplikácie ACP do poškodeného tkaniva nie je väčšinou dlhší ako 20 minút.

Čo sa deje potom?

Režim po aplikácii ACP do kĺbov je prakticky zhodný s bežným režimom po aplikácii hyaluronátových derivátov do kĺbov. Neodporúčame plnú fyzickú aktivitu v den aplikácie injekcie.

Podľa štandartných doporučení je vhodné aplikovať túto terapiu 4-6x.

Podľa dostupných štúdií je štatisticky po 8 týždñoch po skončení aplikácie ACP pozorovaná až 60% redukcia bolesti a po 6 mesiacoch dokonca 81% redukcia bolesti.

V mnohých stúdiách a pozorovaniach zatiaľ neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky.

Pacientovi je podávaná vlastná čast‘ krvi, takže je eliminovaná možnosť rejekčnej reakcie.

  ACP na liečbu športových zranení
  Ak momentálne podstupuiete rehabilitáciu alebo liečbu športového zranenia,
  môzete podporit‘ samo-liečebné procesy vo svojom tele.

  V akých pripadoch je terapia s ACP účinná?
  ACP dokáze podporit‘ liečebné procesy v prípade väčšiny zranení pohybového systému
  vrátane poranení väzov, šliach ako aj svalov alebo tendinitídy.

  Vyliečte svoje športové zranenia!

  Ako sa objednať

  Do ortopedickej a chirurgickej ambulancie je potrebné sa objednať na tel. č. +421 948 153 653.

  Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej web stránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho pred samotným vyšetrením.

  Prosíme vás, aby ste na vyšetrenie prišli aspoň 10 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti.

  Cenník výkonov

  Cena aplikácie jednej dávky: 50,-Eur.
  Pred prvou aplikáciou je potrebná lekárska konzultácia v cene: 65,- Eur

  Viac informácií získate na tel. č. +421 948 153 653.

  Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

  Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

  +421 948 153 653

  Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia