Ultrasonografické vyšetrenie

Sonografická ambulancia v Demänovskej doline.

Odborné vyšetrenia pod jednou strechou

Ultrasonografické vyšetrenie (USG) v ortopédii je moderná, nebolestivá a bezpečná metóda, ktorá slúži na stanovenie diagnózy pomocou ultrazvukového vlnenia.

Po nanesení gélu na odhalenú časť postihnutého miesta, sú do vášho tela vysielané ultrazvukové vlny USG sondou, ktorá zároveň slúži ako ich prijímač.

Lekár na obrazovke okamžite vidí problematické postihnuté miesto a môže vás hneď informovať o rozsahu vášho zdravotného problému. Taktiež vie v danej chvíli stanoviť presnú diagnózu.

Vyšetrenie USG môžete absolvovať aj opakovane, pretože nemá vedľajšie účinky.

V prípade potreby  vám lekár môže odporučiť aj nadstavbové, v súčasnosti veľmi moderné a presné, vyšetrenie magnetickou rezonanciou – MRI.

Ultrazvukové vyšetrenie (USG) je založené na snímaní odrazov ultrazvukového vlnenia.

Je to veľmi častá metóda vyšetrenia, ktorú využívame pri:

  • poraneniach svalov
  • opuchov v lokalite kolien a iných kĺbov
  • šliach (najmä achillovej šľachy)

Ako sa objednať

Na vyšetrenie USG vás zvyčajne odporučí odborný lekár – špecialista (ortopéd, neurológ, reumatológ, traumatológ…) a vypíše vám žiadanku na vyšetrenie ultrasonografiou.

Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej webstránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho/aj s pomocou nášho ochotného personálu/ pred samotným vyšetrením.

Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky na tel. čísle +421 948 930 363. (V prípade, že vás na  USG vyšetrenie odosiela lekár z Tatry Medic Point s.r.o., vyšetrenie vám bude urobené na počkanie a nie je nutné sa objednať.)

Prosíme vás, aby ste na vyšetrenie prišli aspoň 10 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti. Vyšetrenie zvyčajne trvá od 10-15 min. Akútne prípady vyšetrujeme prednostne.

Ako prebieha vyšetrenie

USG vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu prípravu – pacient si odloží odev podľa pokynu tak, aby boli vyšetrované časti tela dostupné.

Dýchajte pokojne a riaďte sa pokynmi vyšetrujúceho laboranta. V prípade nevoľnosti alebo iného závažného problému privolajte personál pracoviska.

Výsledok vyšetrenia si prevezmete po dohode s lekárom.

USG vyšetrenie robí výhradne certifikovaný lekár, ktorý absolvoval odborné školenie

Cenník výkonov

Sonografická ambulancia TATRY MEDIC POINT nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, preto sa poplatky riadia aktuálnym cenníkom. Viac informácií získate na tel. č. +421 948 153 653.

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia