Výkladový slovník niektorých lekárskych pojmov

Prečítajte si, čo ktorý výraz znamená

 • akútny – naliehavý, súrny, rýchle prebiehajúci (napr. rýchlo sa zhoršujúci stav pri chorobe).
 • anestetikum – je látka spôsobujúca čiastočné (miestne) alebo úplné znecitlivenie organizmu (počas operačného zákroku).
 • anestézia – znecitlivenie pomocou anestetík. Anestézia  je lekársky postup, pri ktorom sa používajú rôzne spôsoby k dosiahnutiu znecitlivenia počas operácie alebo zákroku. Anestéziu delíme na lokálnu a celkovú. Pri lokálnej anestéze, inak povedané, pri miestnom znecitlivení, sa látka podáva do presne určeného miesta a jej množstvo závisí od rozsahu zákroku. Cieľom je uchrániť človeka pred bolesťou. Celková anestézia je stav umelo navodenej straty vedomia. Počas celkovej anestézie sú anestéziologickým personálom nepretržite sledované životné funkcie.
 • anestezioĺog – je lekár špecialista, ktorý pacientovi podáva anestéziu a zabezpečuje nepretržitý dohľad nad pacientom počas anestézie. Udržiava jeho vitálne funkcie počas zákroku za asistencie a spoluúčasti anestéziologickej sestry a dbá na jeho úspešné prebudenie po operácii.
 • aplikovať, aplikácia – použiť, v medicíne napr. aplikácia (použitie) kyseliny hyalurónovej.
 • artroskopia – je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa do kĺbu zavádza špeciálny prístroj – artroskop, ktorý je napojený na videokameru. Kamera sníma obraz z operovaného kĺbu. Artroskop sa zavádza do kĺbu z malého kožného rezu dĺžky 1 cm, čo má aj pozitívny kozmetický efekt pre pacienta (po operácii zostáva len malá jazva). Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na video monitore. Všetky vnútrokĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť okamžite ošetrené pomocou špeciálnych mikroinštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu zavádzané cez druhý vstup (kožný rez takisto len dĺžky 1 cm). Tieto miniinvazívne operačné techniky umožňujú prehliadnuť a ošetriť celý kĺb.
 • artróza – nezápalové kĺbové ochorenie pri ktorom dochádza k postupnému opotrebovaniu chrupavky a susediacich kostí, tieto zmeny vedú k zápalu a bolesti. Najčastejšie postihuje kĺby na rukách, kolenách, bedrách a chrbte. Symptómy artrózy sú bolesť, citlivosť, stuhnutosť, praskavý pocit v postihnutom kĺbe, strata flexibility…
 • burza – malý vak v okolí kĺbov a šliach vyplnený viskóznou hlienovou tekutinou.Burzy sú uložené medzi kosťou a svalom, šľachou alebo kožou a uľahčujú pohyb a zmierňujú trenie šliach a kostí.
 • burzitída – burzitída je zápal burzy.
 • deformita – trvalá chorobná zmena tvaru orgánu alebo časti tela.
 • degeneratívny, degenerácia – vývojová chyba, ochorenie alebo strata určitých vlastností tela alebo častí tela, oslabenie, zmenšenie orgánov.
 • diagnostika – určovanie chorôb, Správna diagnóza umožňuje zvoliť vhodnú liečbu.
 • dispenzár – bezplatná lekárska poradňa. Dispenzarizácia je pravidelné sledovania pacienta s určitou (väčšinou chronickou ) chorobou/ ochorením. Pacient je pod pravidelnou lekárskou kontrolou, pričom lekár sleduje vývoj choroby a včas reaguje na jej prípadný vývoj.
 • distorzia – podvrtnutie (najčastejšie členka) je náhla bolestivá situácia, kedy dochádza ku rotácii nohy a členka dovnútra pričom sa môžu poškodiť väzivá, kĺbne púzdro a chrupavka.
 • DNA – deoxyribonukleová kyselina- patrí spolu s kyselinou ribonoukleovou (RNA) medzi nukleové (jadrové) kyseliny, lebo sa nachádza predovšetkým v bunkovom jadre. Je nositeľkou genetickej informácie. Každý jedinec je síce výnimočný, ale podobá sa na rodičov alebo príslušníkov svojho druhu. DNA zabezpečuje prenos genetickej informácie z generácie na generáciu. V chromozómoch je DNA uložená ako špirála.
 • dynamický – pohybový, pohybujúci sa.
 • eliminovať, eliminácia – vylúčiť, vypúšťať, odstraňovať, (napr. prekážky), v medicíne napr. eliminovať príznaky choroby.
 • farmakoterapia – liečenie pomocou liekov.Podaním liečiva sa zasahuje do funkcií ľudského organizmu. Cieľom farmakoterapie je potlačenie symptómov, substitúcia pri nedostatkových stavoch (napr. nízka hladina inzulínu), potlačenie rastu nádorov, spomalenie chronických ochorení a pod.
 • fraktúra – zlomenina. Príznaky zlomeniny sú bolesť a deformácie v mieste zlomeniny, strata pohyblivosti poškodenej časti tela. N adiagnostiku zlomeniny sa najčastejšie využíva RTG vyšetrenie. Liečba spočíva v usporiadaní kostí do pôvodnej polohy s následnou fixáciou postihnutej oblasti (sadra, extenzia).Niekedy je nutný chirurgický zákrok.
 • haluxy – štrukturálna deformita kĺbupalca na nohe s vybočením palca navonok od stredu tela a vybočením prvej záprstnej kostidovnútra. Deformita vzniká na genetickom podklade a je zhoršovaná nevhodnou obuvou, preťažovaním alebo úrazmi.
 • hypermobilita kĺbov – hypermobilita sa popisuje ako nadmerná kĺbna pohyblivosť v zmysle aktívneho, ale aj pasívneho pohybu v kĺbe. Ľudia s extrémnou ohybnosťou dokážu vyvrátiť malíček smerom k chrbtu ruky, palec k predlaktiu. Dokážu sa napríklad dotknúť aj dlaňami zeme pri predklone s vystretými kolenami. Väčšina ľudí si svoju prípadnú hypermobilitu spočiatku ani nevšimne, pretože nemajú žiadne ťažkosti a jej prejavy sú iba mierne. Ak však hypermobilita prináša svojmu nositeľovi každodenné bolesti, stáva sa chorobou, ktorú nazývame hypermobilný syndróm.
 • chirurgia – medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Chirurgia sa teda zaoberá operačnou liečbou ochorení rôznych orgánov a poranení.
 • chrupka, chrupavka – je druh spojivového tkaniva, mäkká a pružná, má rovnaký základ ako kosti a šľachy. Najčastejšie problémy ľuďom spôsobujú chrupavky v kolennom kĺbe. Chrupavka sa poškodzuje úrazom, preťažovaním kĺbu alebo aj prirodzeným opotrebovaním.
 • impingement syndróm – bolestivé preťažovanie mäkkých tkanív (šlachy, väzy) v oblasti ramenného kĺbu. Dlhodobé preťažovanie môže postupně spôsobiť trhliny vo svaloch alebo obmedziť hybnosť ramena – tzv zmrznuté rameno. Účinnou metódou, ktorá sa pri impingement syndróme využíva je kinesiotaping, ktorá spočíva v lepení elastických bavlnených pások na problematickú oblasť. Jej cieľom je nielen spevniť a uviesť kĺb do správnej polohy, ale i zredukovať bolesť a urýchliť proces hojenia. Ovplyvňuje totiž nielen našu svalovú, ale i lymfatickú sústavu.

Okrem medikamentóznej liečby sú pacientom odporúčané najmä rehabilitácie

 • invazívny – násilný, zaťažujúci organizmus(v medicíne, vyžaduje vstup ihly alebo iného operačného nástroja do ľudského tela).
 • jednodňová chirurgia- one day surgery – je forma chirurgie, kedy je v jeden deň pacient prijatý, operovaný aj prepustený do domácej starostlivosti. Ďalšia liečba prebieha ambulantnou formou.
 • karpálny tunel – syndróm karpálneho tunela je zdravotný problém, nepríjemné poškodenie zápästia, šliach a nervov. Prejavuje sa mravčením prstov a môže spôsobiť až ich znecitlivenie. Okrem toho sa pri ňom objavuje bolesť v zápästí, lakti alebo v ramene. Syndróm vzniká pri sústavnom alebo opakovanom presilení ruky. Postihuje ľudí, ktorí vykonávajú ťažkú alebo stereotypnú manuálnu prácu, napríklad šičky, kuchárky, ohrození sú aj ľudia, ktorí veľa pracujú s počítačom, športujú (kulturisti a cyklisti), elektrikári, maliari, robotníci a pod.
 • klinické vyšetrenie – je súbor úkonov, ktoré lekár vykonáva, aby zistil, s akým problémom pacient prichádza a určil správnu diagnózu. Lekár hľadá príčinu vzniku problému, pýta sa na priebeh a charakter problémov. Následne pohľadom, pohmatom, príp. poklepaním vyšetrí postihnutú oblasť. Na základe klinického vyšetrenia môže lekár stanoviť charakter ochorenia, diagnózu a navrhnúť ďalšiu liečbu.
 • kontrastná látka – je látka, tekutá, plynná alebo tuhá ktorá zlepšuje kontrast a vzájomnú odlíšiteľnosť dvoch orgánov alebo tkanív. Ich spektrum je veľmi široké a využívajú sa vo všetkých základných zobrazovacích metódach.

Konzervatívna liečba – Do konzervatívnej liečby zaraďujeme nechirurgické riešenia, ktoré môžu do výraznej miery zmierniť bolesť  

 • krvná plazma – je tekutá zložka krvi. Obsahuje komplex výživných látok, vitamínov a obranných protilátok.
 • luxácia – vykĺbenie,vzniká najčastejšie pri úraze alebo pri športe. Luxácia vznikne neprirodzeným pohybom v kĺbe, kedy sa kĺbová hlavice dostáva mimo kĺbovú jamku a sama sa nevráti späťnajčastejšie luxácia ramena- vykĺbenie ramena.
 • meniskus – je chrupavka mesiačikovitého C tvaru, nachádzajúca sa na oboch stranách kolena medzi stehennou kosťou a kosťou predkolenia. Meniskus rozdeľujeme na vnútorný – mediálny meniskus a vonkajší – laterálny meniskus. Hlavnou úlohou menisku je tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch na koleno a stabilizácia kolenného kĺbu.
 • miniinvazívne – málo násilný, málo zaťažujúci.
 • MRI – magnetická rezonancia je moderná vyšetrovacia metóda poskytujúca detailné a veľmi presné  zobrazovanie orgánov a tkanív ľudského tela v prostredí magnetického poľa pomocou rádiových vĺn. Na vyšetrenie sa nevyužíva röntgenové žiarenie, ale sila magnetického poľa, vyšetrovacia metóda MRI je teda bez akýchkoľvek škodlivých efektov. Vyšetrenie nie je bolestivé a možno ho viac krát opakovať.
 • muskuloskeletálny systém – význam slova môžeme zložiť z dvoch cudzích slov muskul (z latinčiny) sval; skelet (z gréčtiny) kostra. Muskuloskeletálny systém teda zahŕňa kosti, nervy aj svaly tela.
 • náhla porucha zdravia – náhle, rýchle zhoršenie zdravotného stavu.
 • neinvazívna – nenásilný, nezaťažujúci organizmus- (v medicíne- nevyžaduje vstup ihly alebo iného operačného nástroja do ľudského tela.
 • ortopédia – medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového aparátu.
 • patella – jabĺčko. Je najväčšia kosť patriaca medzi kosti dolnej končatiny človeka. Je súčasťou úponovej šľachy štvorhlavého stehenného svalu.
 • pohybový aparát –  alebo pohybová sústava človeka, ktorého súčasťou je kostra, kĺby a svaly. Je to teda komplexný systém, ktorý zabezpečuje pohyb tela. Pohybový aparát tvorí kostra s kosťami, ale aj kĺby, ktoré umožňujú jednotlivým kostiam a končatinám flexibilný pohyb. Súčasťou je aj spomínané svalstvo, ktoré kostru obaľuje a poskytuje mu oporu a silu. Okrem vonkajšieho pohybu je tento aparát zodpovedný aj za pohyb orgánov vo vnútri tela, najmä pomocou svalstva.
 • prevencia – predchádzanie niečomu, v medicíne  predchádzanie chorobám. Inak povedané, prevencia je súbor opatrení (a činností) na predchádzanie chorôb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja.
 • punkcia – je lekársky zákrok, ktorého cieľom je odber alebo odsatie tekutého materiálu z tela človeka
 • rádiológ – lekár – je odborný lekár, ktorý se zaoberá rádiodiagnostikou, tzn. diagnostikou chorôb pomocou rôznych zobrazovacích metód (RTG, USG, MRI a pod). Zobrazuje orgány ľudského tela a posudzuje ich funkcie a zmeny. Vyhodnocuje výsledky vyšetrení a stanovuje následnú liečbu.
 • rádiologický technik – kvalifikovaný, zdravotnícky pracovník pre rádiológiu, rádioterapiu a nukleárnu medicínu.
 • reponovať – umiestneniekončatiny do pôvodnej polohy.
 • reuma- reumatoídna artritída – Reumatoidná artritída je chronické zápalové ochorenie neznámej príčiny, ktoré je charakterizované symetrickým postihnutím kĺbov. Postihnuté kĺby sú opuchnuté, bolestivé, teplé s obmedzenou pohyblivosťou.
 • RTG – röntgenové vyšetrenie – je najrozšírenejšia neinvazívna diagnostická metóda ktorá využíva fyzikálne vlastnosti takzvaných X-lúčov na vyhotovovanie statického aj dynamického obrazu ľudského tela a jeho častí.  Najčastejšie sa využíva na zobrazenie tvrdých tkanív. Röntgenové žiarenie zaťažuje organizmus a preto sa vyšetrenie neodporúča často opakovať, či robiť tehotným ženám.
 • statický – nemenný, nehybný, stály.
 • subakromionálna dekompresia – najmodernejšia artroskopická technika zbavuje bolesti ramena s obmedzením hybnosti. Nahradzuje metódu, ktorá sa v praxi dlho riešila iba rehabilitáciou a aplikáciou kortikoidov. Poskytuje výrazné zlepšenie hybnosti ramena.
 • synovia – lepkavá tekutina, mastovitá látka v kĺboch, kĺbový maz.
 • športová traumatológia – sa zameriava na diagnostiku a liečbu úrazov ,ktoré vznikajú   pri vrcholovom a rekreačnom športe.
 • tenisový lakeť – tenisový lakeť je zapálená šľacha v oblasti lakťovej kosti v mieste úponu svalov a väziva. Odborne sa choroba  nazýva epikondylitída a je spôsobená nesprávnym alebo nadmerným zaťažovaním hornej končatiny, konkrétne lakťa.  Tenisový lakeť neptrápi len tenistov a aktívnych športovcov, môže vzniknúť napríklad aj z používania počítačovej myšky, listovania kníh, zdvíhania telefónov, hádzania lopty, či zo zdvíhania závaží v posilovni. Základná diagnostika spočíva vo fyziologickom vyšetrení, následne sa diagnóza potvrdí RTG / MRI / USG vyšetrením. Liečba spočíva v udržiavaní postihnutej oblasti v kľudovom režime. Základom je si horné končatiny čo najviac šetriť a pri denných aktivitách striedať ruky a nezaťažovať ich rovnakým pohybom. Pri liečbe sa využíva farmakoterapia, elektroliečba, laser, magnetoterapia a pod.
 • totálna endoprotéza – totálna endoprotéza je náhrada kĺbu umelým implantátom. V súčasnosti je kdispozícii viacero druhov implantátov. Ich výber je podmienený rozsahom zmien v oblasti kĺbu, kvalitou kostného tkaniva, do ktorého majú byť implantáty osadené, ale aj predpokladanou záťažou a nárokmi na implantát zo strany pacienta.
 • traumatológia – oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou úrazov najmä pohybového aparátu.
 • USG – ultrazvukové vyšetrenie je neinvazívna diagnostická metóda, využívajúca fyzikálne vlastnosti ultrazvuku, ktorá slúži najmä na zobrazovanie svalov a vnútorných orgánov. Využíva sa pri poraneniach svalov a opuchov v lokalite kolien a iných kĺbov, šliach/Achillovej šľachy/.
 • vitálne funkcie – vitálne funkcie sú inak povedané životné funkcie- znaky života. Pomocou vitálnych funkcií vieme hodnotiť základné telesné funkcie. Medzi štyri primárne vitálne znaky zaraďujeme krvný tlak, pulz, telesnú teplotu a respiračnú rýchlosť (dych).
 • vrodený – daný, získaný, nie vlastným pričinením, zdedený.
 • zmrznuté rameno – je ochorenie ramenného kĺb, ktoré sprevádza bolesť v ramennom kĺbe,postupne dochádza k zníženiu pohyblivosti kĺbu. Jedná sa o postihnutie jednej alebo viacerých mäkkých štruktúr ramenného kĺbu: svalov, šliach, búrz, väzov alebo kĺbového obalu. Najčastejšie spočíva liečba syndrómu zmrznutého ramena v tlmení bolesti a zachovaní najväčšieho možného rozsahu pohybu. Lekár Vám zvyčajne predpíše lieky na tlmenie bolesti, odporúčajú sa tiež rehabilitácie. Väčšina syndrómov zmrznutého ramena sa zlepší sama počas niekoľkých mesiacov.

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia