Ortopedická ambulancia

Ortopedické ošetrenie a jednodňová chirurgia.

Liečba ochorení a úrazov pohybového aparátu

Naša ortopedická ambulancia diagnostikuje a lieči pacientov s ortopedickými chorobami a úrazmi pohybového aparátu.

K rýchlej a presnej diagnostike využívame najmodernejšie USG a RTG prístroje. Ak je to potrebné, diagnostika je doplnená o MRI vyšetrenie.

Naša ortopedicko – traumatologická ambulancia vám zabezpečí liečbu ambulantnou a operačnou formou v zmluvnom zariadení jednodňovej chirurgie.

Diagnostikujeme a liečime:

  • Vrodené aj získané deformity pohybového ústrojenstva
  • Zápalové a degeneratívne choroby pohybového ústrojenstva
  • Akútne úrazy a poúrazové následky pohybového aparátu
  • Športový traumatizmus

Vykonávame:

Ako sa objednať

Akútne prípady (úrazy) vyšetrujeme ihneď a prednostne. V iných prípadoch je potrebné sa do ortopedickej a chirurgickej ambulancie objednať na tel. č. +421 948 153 653. Na samotné vyšetrenia RTG, USG, MRI sa neobjednáva, podľa pokynov lekára sa dané vyšetrenie urobí na počkanie.

Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej web stránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho pred samotným vyšetrením.

Prosíme vás, aby ste na vyšetrenie prišli aspoň 10 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti.

Cenník výkonov

Viac informácií získate na tel. č. +421 948 153 653.

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia