Magnetická rezonancia

Ambulantné vyšetrenie bez vedľajších účinkov.

Čo je to magnetická rezonancia?

Magnetická rezonancia (skratka MR alebo MRI z ang. magnetic resonance imaging) je moderná vyšetrovacia metóda, ktorá poskytuje detailné a veľmi presné zobrazovanie orgánov a tkanív ľudského tela v prostredí magnetického poľa pomocou rádiových vĺn.

Na vyšetrenie sa nevyužíva röntgenové žiarenie, ale sila magnetického poľa. Vyšetrovacia metóda MRI je teda bez akýchkoľvek škodlivých efektov.

Pri vyšetrení dochádza k tvorbe obrazov vnútorných orgánov, ktoré pomáhajú odhaliť príčinu problémov, stanoviť diagnózu a začať tak včasnú a vhodnú liečbu.

Pacient počas vyšetrenia počuje mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov.

Vyšetrenie nie je bolestivé a možno ho viac krát opakovať.

Prostredníctvom magnetickej rezonancie vám vyšetríme:

 

  • chrbticu
  • kĺby (koleno, rameno, členok, lakeť, malé kĺby nohy a ruky)
  • svaly a šľachy
  • ostatné časti pohybového aparátu

Ako sa objednať

Na vyšetrenie magnetickou rezonanciu vás zvyčajne odporučí odborný lekár – špecialista (ortopéd, neurológ, reumatológ, traumatológ…) a vypíše vám žiadanku na vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Pred každým vyšetrením je potrebné vyplniť bezpečnostný dotazník, ktorý si môžete vopred stiahnuť aj na našej webstránke a priniesť so sebou na vyšetrenie. Nie je to však nutné, dotazník vám bude poskytnutý aj priamo na našom pracovisku a vyplníte ho/aj s pomocou nášho ochotného personálu/ pred samotným vyšetrením.

Na vyšetrenie sa objednáva telefonicky na tel. čísle +421 948 930 363. (V prípade, že vás na  MRI vyšetrenie odosiela lekár z Tatry Medic Point s.r.o., magnetická rezonancia vám bude urobená na počkanie a nie je nutné sa objednať.)

Prosíme vás, aby ste na vyšetrenie prišli aspoň 10 minút vopred. Doba určená na vyšetrenie klienta je rôzna v závislosti od vyšetrovanej oblasti. Vyšetrenie zvyčajne trvá od 15-45 min. Akútne prípady vyšetrujeme prednostne.

Ako prebieha vyšetrenie

Pred vstupom na vyšetrenie dostanete pokyn na vyzlečenie časti odevu, podľa charakteru vyšetrenia. V prezliekacej kabínke si odložíte aj všetky kovové predmety, elektronické prístroje, kreditné karty, hodinky, šperky, okuliare, odoberateľné zubné protézy, načúvacie prístroje atď. Ženy môžu byť požiadané, aby sa pred vyšetrením odmaľovali, nakoľko niektoré kozmetické prípravky obsahujú drobné čiastočky kovu.

Vo vyšetrovni si ľahnete na lôžko a rádiologický asistent vám na vyšetrovanú oblasť priloží tzv. cievku a zasunie vás do magnetu.

Počas vyšetrenia by ste mali ležať nehybne, keďže aj malý pohyb dokáže ovplyvniť kvalitu snímok.

Dýchajte pokojne a riaďte sa pokynmi vyšetrujúceho laboranta. V prípade nevoľnosti alebo iného závažného problému privolajte personál pracoviska.

Výsledok vyšetrenia pozostáva z obrazovej a písomnej časti. Obrazovú časť dostanete ihneď po vyšetrení na CD, písomná časť (popis od lekára) vám bude doručená do 3 dní/ 24 hod.

V našom zariadení je momentálne možné vyšetrenie aj na vlastnú žiadosť, bez odporúčania lekára

Cenník výkonov

Viac informácií získate na tel. č. +421 948 153 653.

Zdravotná starostlivosť je naším poslaním

Rýchla diagnostika, liečba pohybového aparátu a zdravotnícka dopravná služba

+421 948 153 653

Demänovská Dolina 137, 03101 Demänovská Dolina, Slovakia