Zima je v plnom prúde a milovníci zimných športov si určite prichádzajú na svoje. Pobyt v prírode prospieva dýchaciemu ústrojenstvu. Avšak aj keď ste opatrní, môže dôjsť k menším či väčším úrazom. Pri sánkovaní, lyžovaní alebo pri zimnej turistike sa stretávame s odreninami, zlomeninami alebo vyvrtnutím. Preceňovanie síl, nedisciplinovanosť a slabá fyzická príprava sú základnými faktormi úrazov v zime.

Ako úrazom predchádzať?
Najdôležitejšie je nepreceňovať svoje schopnosti a neísť do rizika. Na zjazdovke je samozrejmosťou dodržiavanie „Bieleho kódexu„, ktorým sa je vhodné riadiť aj pri iných zimných športoch, nielen pri lyžovaní:

1. Ohľaduplnosť – Každý je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a majetok seba a ani nikoho iného.

2. Rýchlosť – Každý musí prispôsobiť rýchlosť svojim schopnostiam, terénu, poveternostným podmienkam a množstvu ľudí na svahu.

3. Smer jazdy – Každý je zodpovedný za tých, ktorí sa nachádzajú pod ním, a tomu musí prispôsobiť aj rýchlosť a smer jazdy. Lyžiar teda musí predvídať smer jazdy lyžiarov pod ním a dodržiavať dostatočný odstup.

4. Predbiehanie – Lyžiar či snowboardista môže predbiehať zľava či sprava, ale nesmie ohroziť lyžiara pod ním.

5. Vjazd na trať, rozbehnutie sa – Ak prichádzame na zjazdovku, musíme sa obzrieť hore a neohroziť prichádzajúcich lyžiarov, ale ani lyžiarov pod nami. Práve nepredvídaný vjazd na zjazdovku je častokrát príčinou úrazov.

6. Zastavenie a státie – je nevhodné na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste, ho musí čo najrýchlejšie opustiť. Zastavuje sa vždy pri okraji.

7. Výstup a zostup – Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. Dodržiavanie značiek – Hlavne vo väčších strediskách, bývajú zjazdovky označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície.

9. Poskytnutie prvej pomoci – V prípade úrazu / nehody je každý povinný poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu z Horskej záchrannej služby (tel. č.18 300).

10. Preukázanie totožnosti – Každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať Horskej záchrannej službe, Lyžiarskej službe alebo orgánu polície. Väčšina lyžiarskych stredísk má zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor na zjazdovkách a majú právo kontrolovať lyžiarov. Pri porušení pravidiel alebo inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke sú oprávnení odobrať lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu.

Bezpečnosť pri zimných športoch

Bezpečnosť pri zimných športoch

Podľa zákona všetky deti mladšie ako 15 rokov majú povinnosť nosiť ochranné prilby. Za tieto deti zodpovedajú rodičia a za nedodržanie hrozí vylúčenie zo zjazdovky.

V krajinách kam Slováci najčastejšie chodia lyžovať platí podobné pravidlo a teda všetky deti musia mať ochranné prilby. Líši sa len veková hranica, ktorú je vhodné overiť si v každom stredisku. Prilby sú dôležitou súčasťou lyžiarskej výstroje aj u dospelých, nielen u detí. Ich nosenie netreba podceňovať.

Pri plánovaní zahraničnej lyžovačky nezabudnite na poistenie do hôr, ktoré má platnosť v danej krajine. Okrem zdravotných nákladov vám poisťovňa totiž môže pomôcť aj pri riešení právnych otázok.

Ak sa Vám stane úraz v Nízkych Tatrách, neváhajte navštíviť naše zdravotnícke stredisko Tatry Medic Point.