Tenisový a golfový lakeť- ochorenie, ktoré netrápi len aktívnych športovcov

Ochorenie pohybového aparátu, ktoré je známe pod názvom tenisový a golfový lakeť je v podstate zápal svalových a šľachových úponov v lakťovom kĺbe. Dlhodobé a opakované zaťažovanie lakťového kĺbu vedie k zápalu a lakeť začne bolieť. Táto bolesť môže vzniknúť tiež po úraze.

Ak Vám lekár diagnostikuje tzv. tenisový lakeť (laterálnu epikondylitídu) – bolestivé sú úpony svalov na vonkajšej strane lakťa, tzv. vystierače. Pri golfovom lakti (mediálnej epikondylitíde) sú bolestivé úpony na vnútornej strane lakťa, tzv. ohýbače.

Aj keď ochorenie dostalo pomenovanie tenisový a golfový lakeť, na základe špecifického zapojenia svalov, ktoré sú pri týchto športoch zaťažované, ochorenie netrápi len aktívnych športovcov. Ohrození sú ľudia, ktorí pracujú manuálne ale aj v kancelárii za počítačom a všetci, ktorí pravidelne robia pohyb pri ktorom sú lakte zaťažované, napr. hudobníci.

 

Tenisový a golfový lakeť - ochorenie nielen športovcov

Tenisový a golfový lakeť – ochorenie nielen športovcov

 

 

Ako vzniká tenisový / golfový lakeť?

Pri vykonávaní jednostranného pohybu dochádza k preťaženiu lakťového kĺbu, ktoré následne vyvolá zápal.

Bolesť lakťa sa ale môže objaviť aj po úraze. Aj obyčajné buchnutie do zárubne dverí alebo iného predmetu môže mať za následok vyvolanie bolestivej a zápalovej reakcie.

Urobte si tzv. test tretieho prsta. Pri natiahnutí hornej končatiny natiahnite prostredník proti odporu. Tento manéver vyvolá bolestivú reakciu v oblasti vonakjšej strany lakťa.

Ak teda pociťujete pretrvávajúce bolesti pri športe ale aj pri vykonávaní bežných činností v domácnosti (pri žehlení, práci v záhrade, dvíhaní predmetov, práci s počítačovou myškou), mali by ste navštíviť svojho lekára, ktorý diagnostikuje problém a nastaví vhodnú liečbu.

 

Tenisový a golfový lakeť - ochorenie nielen športovcov

Tenisový a golfový lakeť – ochorenie nielen športovcov

 

Liečba

Bolestivý lakeť je nutné udržiavať v kľudovom režime. Snažte sa vyhýbať zaťažujúcej činnosti. Na utíšenie bolesti je možné podať analgetiká a protizápalové maste, následne začať s rehabilitáciou pod odborným dozorom.

V liečbe sa tiež využíva elektroliečba, laser, magnetoterapia, kryoterapia či röntgenoterapia. Ak bolesť pretrváva aj po 6-8 týždňoch liečby, ide o tzv. chronický stav, kedy sa do lakťa aplikuje kortizonová injekcia. Liečivo je je veľmi účinné, avšak opakované aplikácie injekcie prinášajú negatívne následky v štruktúre šľachy.

V prípade, že je konzervatívna liečba neúčinná, lekár odporučí operačný zákrok. Pred operáciou sa vykoná diagnostika lakťového kĺbu pomocou prístrojov RTG a MRI. Pri operačnom zákroku sa odstráneni poškodené tkanivo a oblasť úchytu svalu sa premiestni na zápalom nepoškodené miesto. Ak je zápalom postihnutý aj lakťový kĺb, pristúpi sa k artroskopickej operácii, aby sa odstránilo poškodené tkanivo.

 

Rady na záver. Ako predchádzať tenisovému lakťu?

Vyhýbajte sa nadmernému preťažovaniu ruky a predlaktia. Ak nemôžete inak, kompenzujte námahu inou činnosťou zameranou na uvoľnenie a relax svalov predlaktia.

Pred a po športovej činnosti nezabúdajte na strečing.

Ak hráte tenis, venujte pozornosť výberu správnej rakety. Existujú špeciálne typy zdravotných rakiet, rakiet určených pre ženy, ktoré väčšinou nemajú tak silovo vyvinuté ramená a pod.

Ak máte rizikové povolanie alebo opakovane pri určitej činnosti zaťažujete oblasť lakťa, noste bandáže a rôzne chrániče lakťa.

Najdôležitejšia je prevencia. Ak už pociťujete bolesti, začnite s liečbou čo najskôr a vyhnite sa tak zbytočnej operácii. Úspešnosť liečby je vysoká, potrebná je však disciplína a trpezlivosť.