Nie je to len fráza! Ako Vám komerčné cestovné poistenie môže ušetriť stovky eur a prečo nestačí modrá európska kartička.

 

Konečne dovolenka! Dni oddychu pred nami. Nezabudli ste si nič zabaliť? Máte platné cestovné doklady? Mysleli ste aj na cestovné poistenie?

Každý z nás preferuje iný druh dovolenky. Niekto rád vylihuje na pláži a užíva si sladké ničnerobenie, iný zas radšej oddychuje aktívne, v horách, či pri rôznych druhoch športu.V jednom, aj v druhom prípade treba  pred cestou okrem iného myslieť aj na poistenie liečebných nákladov, aby vás choroba či úraz nezastihli nepripravených.

 

Prečo v prípade úrazu alebo náhlej poruchy zdravia nestačí európsky preukaz poistenca (EPZP)?

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia Vám vystaví Vaša zdravotná poisťovňa na požiadanie. S týmto dokladom môžete preukázať platnosť zdravotného poistenia v členských krajinách Európskej Únie. Je pravda, že v prípade úrazu, či náhlej poruchy zdravia Vás vyšetria aj na základe modrej európskej kartičky, má to však svoje limity a obmedzenia.

 

  1. EPZP platí len v krajinách Európskej Únie

Európsky preukaz má územné obmedzenia. Platí iba v členských štátoch EÚ a v Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande a vo Švajčiarsku. Preukaz neplatí, ak cestujete do ostatných štátov Európy alebo sveta.

           

  1. EPZP platí len v štátnych a verejných zariadeniach.

Súkromní lekári či nemocnice európsky zdravotný preukaz neakceptujú a účet za vyšetrenie môže byť poriadne vysoký! Pamätajte na to, že v mnohých destináciách  nie sú zastúpené verejné zdravotnícke zariadenia alebo v urgentných prípadoch nie sú najbližšou dostupnou alternatívou.

 

  1. EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca

V mnohých krajinách sú vrámci verejného zdravotného poistenia zavedené rôzne poplatky (napr. doplatky za lieky, ošetrenie u zubára, hospitalizácia… ). Výška doplatkov je individuálna a budete ju musieť uhradiť z vlastného vrecka.

 

  1. EPZP nekryje náklady za prevoz domov

Európsky preukaz nekryje náklady spojené s transportom pacienta späť do domovskej krajiny a ani náklady na prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine.

 

Pripoistenie liečebných nákladov – komerčné cestovné poistenie

 

Poisťovne dnes ponúkajú rôzne typy komerčného cestovného poistenia. Výška poistenia závisí od rôznych faktorov (cieľová destinácia, účel a dĺžka dovolenky/pobytu a pod.) a v poisťovni Vám ju „ušijú na mieru“. Základnou zložkou každého cestovného poistenia je aj poistenie liečebných nákladov – a teda preplatenie liečebných nákladov v prípade náhlej poruchy zdravia alebo úrazu.

Pri komerčnom cestovnom poistení, poisťovňa preplatí aj to, čo európsky preukaz nezahŕňa a teda: ambulantné ošetrenia, hospitalizáciu v nemocnici, predpísané lieky, prepravu do zdravotníckeho zariadenia a tiež aj na návrat domov. V rámci liečebných nákladov poistenie zahŕňa aj diagnostiku, lekárske ošetrenie, v prípade potreby aj operáciu alebo iný vážnejší chirurgický zákrok.

Asistenčné služby poisťovne sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a pri náhlej poruche zdravia Vám poradia, ako postupovať. Operátori asistenčnej služby sa postarajú o všetky náležitosti, komunikujú so zdravotníckym zariadením a rovnako aj zrealizujú platbu za vyšetrenie. Vy sa teda môžete zamerať už len na seba a rýchle uzdravenie.

Lekárske ošetrenie bez komerčného poistenia Vám môže poriadne predražiť dovolenku a to nielen mimo krajín Európy, ale aj vrámci Európskej Únie. Európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí u všetkých lekárov a nekryje niektoré náklady. Nie je to teda len fráza, komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov Vám v prípade akéhokoľvek úrazu, či náhlej poruchy zdravia môže ušetriť stovky až tisícky eur!